Zamów CHestera
Moduł szkody

SZKODYZoptymalizuj proces zarządzania szkodami Twoich Klientów.

Moduł SZKODY

Po zalogowaniu do systemu możesz w szybki sposób sprawdzić szkody zgłoszone przez Twoich Klientów. W razie potrzeby możesz też zgłosić szkodę w imieniu Klienta. Moduł pozwala na dodanie szkody wraz z niezbędnymi zdjęciami dowodu osobistego i dowodu rejestracyjnego. Dzięki temu efektywność Twojej pracy wzrośnie, a zgromadzone dane będą uporządkowane w jednym miejscu.