Zamów CHestera
Moduł sprzedaż

SPRZEDAŻZwiększ efektywność procesów sprzedażowych i kontakt z Klientem.

LOGOWANIE do systemu Towarzystw Ubezpieczeniowych

Po zalogowaniu do systemu i zdefiniowaniu Towarzystwa Ubezpieczeniowego masz możliwość bezpośredniego połączenia się z systemem Towarzystwa. Dzięki temu, że Twoje dane do autoryzacji są zapisane i zapamiętane w systemie CHester Twoja praca będzie łatwiejsza i szybsza.

Zarządzaj swoją bazą klientów

Moduł KLIENCI zwiększa efektywność Twojej codziennej pracy poprzez możliwość dodania nowego klienta oraz podglądu jego danych kontaktowych, adresowych jak również danych ubezpieczeniowych. Znajdź swojego Klienta dzięki szybkiemu i intuicyjnemu wyszukiwaniu oraz sortowaniu bazy.

POJAZDY i PRZEGLĄDY POJAZDÓW istniejących Klientów

Moduł POJAZDY oraz PRZEGLĄDY POJAZDÓW umożliwiają dodanie nowego pojazdu do istniejącego już klienta. Dzięki tym zakładkom Twój Klient ma możliwość wglądu a Ty możliwość edycji danych pojazu w systemie. Dla lepszej organizacji floty Twoich Klientów zbuduj optymalną bazę pojazdów i ich przeglądów. 

Nowy ADRES KORESPONDENCYJNY dla istniejącego już Klienta

Moduł ADRESY KORESPONDENCYJNE umożliwia dodanie nowego adresu dla istniejącego już Klienta. Dzięki tej zakładce Klient, który jest w trakcie zmiany adresu lub chce otrzymywać informacje w dwa miejsca, może dodać kolejny adres korespondencyjny. Kilka adresów korespondencyjnych zmniejsza również prawdopodobieństwo tego, że Klient nie otrzyma ważnej dla niego informacji na czas lub w złe miejsce.

Zdefiniuj nową oraz wznów polisę dla istniejącego lub nowego klienta.

Moduł POLISY umożliwia Tobie dodanie nowej, wznowionej polisy, jej produktów oraz wszystkich niezbędnych danych zawartych na polisie dla istniejącego lub nowego Klienta bez względu na wybrane Towarzystwo. Na liście pokazane są polisy przypisane do danego Klienta oraz Towarzystwa zawierające szczegółowy podgląd zeskanowanej polisy. 

POLISY DO ODNOWIENIA

Minimalizuj straty spowodowane nieodnowionymi polisami dzięki modułowi POLISY DO ODNOWIENIA umożliwiającemu przygotowanie oferty na kolejny rok lub wznowienie istniejącej polisy w danym Towarzystwie. 

RATY KLIENTÓW

Moduł RATY KLIENTÓW daje Ci możliwość łatwej weryfikacji dobiegających terminów płatności rat Twoich Klientów. Dzięki temu możesz na bieżąco, krótko przed upłynięciem terminu płatności raty, skontaktować się ze swoim Klientem i przypomnieć mu o dokonaniu płatności podając numer polisy, wysokość raty oraz datę jej płatności.