Zamów CHestera

Regulamin

1. Właścicielem serwisu chestercrm.pl jest IT Development Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Murawa 29/1, 61-655 Poznań, zwany dalej: Administratorem.
2. W niniejszym regulaminie termin Użytkownik rozumiany jest jako osoba korzystająca z Serwisu.
3. Użytkownikiem Serwisu  może zostać tylko osoba pełnoletnia.
4. Serwis jest zbiorem informacji o produkcie System CHester CRM.
5. System  - System CHester CRM.
6. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Polityką Cookie zamieszczonymi na stronie www.chestercrm.pl i zaakceptowanie ich postanowień.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania w trakcie korzystania z Serwisu.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami znajdujących się na stronie Regulaminu korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników;
b. szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do Serwisu przez osoby trzecie;
c. wykorzystanie zamieszczonych w Serwisie informacji i zdjęć przez osoby trzecie.
9. Użytkownicy są zobowiązani do niedziałania w celu manipulowania treściami w Serwisie, do niespamowania Serwisu oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu.
10. Dostęp do treści zawartych w Serwsie jest darmowy.
11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub wykorzystywania treści w nim zawartych.
12. Administrator zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego blokowania dostępu do Serwisu dla Użytkowników, którzy złamali postanowienia niniejszego Regulaminu.
13. Wszelkie pytania dotyczące Serwisu i/lub Systemu oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu i/lub Systemu, Użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: pomoc@chestercrm.pl.
14. Usługi i funkcje Serwisu mogą z czasem ulec rozszerzeniu. Oznacza to m.in.. że w przyszłości IT Development Sp. z o.o. może wprowadzić zmiany w niniejszym Regulaminie. Każda zmiana zostanie opublikowana na stronie www.chestercrm.pl.
15. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Serwisu, Polityki Cookies oraz korzystania z Systemu CHester CRM  prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.chestercrm.pl.
16. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu,  w celu przesłania formularza kontaktowego oraz udzielenia informacji.
 
*aktualizacja - 17.03.2016