Zamów CHestera
Moduł panel klienta

PANEL KLIENTASzanuj czas Klienta - udostępnij mu panel z danymi

Zaufanie kluczem do sukcesu

Transparentne zarządzanie danymi Twojego Klienta buduje Twoja markę.
Ten moduł daje Klentowi możliwość wglądu do jego polis i szkód.